Artikelen door Jan Hofker

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018 donderdag 5 april 2018 aanvang 19.30 uur in verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo) Zaal open om 19.00 uur. A G E N D A 1. Opening 2. Mededelingen 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2017 4. Ingekomen stukken 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2017 6. Financiën – financieel verslag […]

Start werkzaamheden Noordwestelijke Hoofdroute

Start werkzaamheden Noordwestelijke Hoofdroute Artist impression rotonde De Savornin Lohmanlaan. Afbeeldingen: Gemeente Den Haag. Op 25 maart 2018 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Noordwestelijke Hoofdroute tussen Kijkduin en de Houtrustbrug. Dat gebeurt in fasen (zie kaartje, voor details: op het kaartje klikken), te beginnen met het stuk tussen de Kijkduinsestraat en […]

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan Nadat dinsdag 8 november 2018 een overstekende fietser dood werd gereden op de Machiel Vrijenhoeklaan op de oversteek ter hoogte van de Pyrolalaan ontstond onrust in onze buurt. We hebben ons toen als buurtbewoners verenigd in een actiegroepje en hebben contact gezocht met wethouder De Bruijn (Verkeer, D66) en met de […]

Duurzaam wonen

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin wil zich inzetten voor een groene en duurzame wijk. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst in ons wijkgebouw op 22 februari om 20.00 Wij organiseren de avond samen met Coöperatie HOOM, een coöperatieve beweging die zich inzet om woningen te verduurzamen. HOOM werkt hierbij samen met wijk verenigingen en […]

Ontmoetingen met buurtbewoners

Ontmoetingen met buurtbewoners Gezellige ontmoetingen met de buurtbewoners waar we onder meer praten over het ontwikkelen van activiteiten voor deze buurt. Tijdens deze middag vertelt Jessie van Vlodorp over haar activiteiten en workshops. Jessie richtte “Verhalenvangers” op, lessen in het schrijven van levensverhalen, waarin autobiografisch schrijven en creatief schrijven gecombineerd worden. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn, […]

Café Doodgewoon

Op 29 maart is er in Walboduin vanaf 14u eenDialoogbijeenkomst over de laatste levensfase. Voor nadere bijzonderheden: zie onderstaande link. Café Doodgewoon

Bezoek Westlands Museum

Uitnodiging bezoek aan het Westlands Museum Op donderdag 8 februari 2018 gaan we naar het Westlands Museum in Honselersdijk. U krijgt een rondleiding waarin u de historie van de streek wordt uitgelegd.

Cursus kunstgeschiedenis

NIEUWE CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS IN WALBODUIN “TUSSEN HET MIDDEN-OOSTEN EN HET VERRE AZIË” Achter Turkije houdt onze bekende wereld eigenlijk zo’n beetje op. De nog verder liggende landen zijn veel minder bekend. Voor een deel gaat het om voormalige Sovjetstaten en alleen al om die reden kwamen daar niet veel westerlingen. Maar sinds de val van […]

Aanlanding stroomkabels windmolenparken

In de Staatscourant 2017 nr 56308 van 5 oktober staat een kennisgeving van ontwerpbesluiten betreffende “net op zee Hollandse Kust (Zuid)”.  In het kort komt het er op neer dat gekozen is voor aanlanding op de Maasvlakte en niet ter hoogte van Kijkduin. Het bijgevoegde kaartje staat hieronder.