Tweede informatieavond over bouwplannen

TWEEDE INFO AVOND WALBODUIN

De belangstelling voor de eerste info avond was dermate groot dat we voor alle wijkbewoners die begin november geen plaats in de zaal konden bemachtigen een extra avond hebben ingelast. Deze wordt gehouden op

op woensdag 29 november a.s. om 19.30 uur

in het verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2, achterzijde Jumbo.

Op de agenda staat onder meer een presentatie van de projectmanager Kijkduin Binnen over stand van zaken en start bebouwing terreinen. Ook Kijkduin Bad komt aan de orde met een presentatie van Eric van Baarsel over de start van de nieuwbouw.

Pjer Wijsman zal een korte toelichting geven op de bouw bij de Int. School of the Hague.

Urban Interest zal de geplande renovatie van winkelcentrum de Sav.Lohmanplein presenteren.

De op handen zijnde werkzaamheden aan de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan worden toegelicht door  projectmanager Hermans.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor en de presentatoren onder het genot van een hapje en drankje.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u zich aan te melden per mail  info@walboduin.nl of telefonisch dinsdagmorgen of donderdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Tel. 070-3972351

Cursus kunstgeschiedenis

NIEUWE CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS IN WALBODUIN

“TUSSEN HET MIDDEN-OOSTEN EN HET VERRE AZIË”

Achter Turkije houdt onze bekende wereld eigenlijk zo’n beetje op. De nog verder liggende landen zijn veel minder bekend. Voor een deel gaat het om voormalige Sovjetstaten en alleen al om die reden kwamen daar niet veel westerlingen. Maar sinds de val van de muur (1989) is dat veranderd en ontdekken steeds meer cultuur- en natuurliefhebbers de exotische “verborgen schatten” die daar te vinden zijn.

De huidige -kunstmatige- grenzen van Turkije, Armenië en Georgië creëren aparte staten van wat ooit één groot christelijk rijk was. Uzbekistan, een van de landen aan de zijderoute, maakte ooit deel uit van het Perzische rijk en beleefde hoogtijdagen onder de Islamitische Mongoolse heersers ten tijde van onze “Middeleeuwen”. Latere Mongoolse veroveraars (“Moghuls” genoemd) vestigden een wereldrijk in India tijdens onze “gouden eeuw”. De beroemde Taj Mahal dateert uit die tijd….

Deze cursus biedt dan ook een wonderlijk en vooral kleurig mozaïek van Christelijke, Islamitische en nog andere “steentjes”.

Onze “reisroute” voert ons langs Oost-Turkije, Armenië , de heel bijzondere verluchte handschriften en ikonen in Armenië, Georgië, Uzbekistan en Moghul-India.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk, t 070 3932805,
e-mail mjhuijbers@gmail.com.

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2. 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur

Data: 8, 15, 22 februari, 1, 8, 15 maart 2018

Prijs: € 65,00

Aanmelding: bij de docent, per email of schriftelijk ovv uw contactgegevens

Café Doodgewoon

 

Op donderdag 26 oktober van 14-17 u wordt er in het kader van Café Doodgewoon in ons wijkgebouw een bijeenkomst gehouden over de laatste levensfase. Voor nadere informatie: zie onderstaande link.

http://www.walboduin.nl/wijkberaad/wp-content/uploads/2017/10/flyer-Cafe-Doodgewoon-26-okt-17-file-10-10-17.pdf 

 

Aanlanding stroomkabels windmolenparken

In de Staatscourant 2017 nr 56308 van 5 oktober staat een kennisgeving van ontwerpbesluiten betreffende “net op zee Hollandse Kust (Zuid)”.  In het kort komt het er op neer dat gekozen is voor aanlanding op de Maasvlakte en niet ter hoogte van Kijkduin. Het bijgevoegde kaartje staat hieronder.

Takkenroute Gemeente

Laat uw tuinafval gratis ophalen tijdens de takkenroute
Gepubliceerd: 27 september 2017
Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Van 2 oktober tot en met 20 oktober 2017 komt de gemeente gratis uw tuinafval ophalen. U kunt hiervoor telefonisch en via de website een afspraak maken.
U kunt voor een afspraak bellen naar 14070 of een afspraak maken via de pagina Grofvuil of groot tuinafval laten ophalen. Zo kan de Haagse Milieu Services de takkenroute inplannen.

Hoe aanbieden
• Bind het groot tuinafval samen en maak het niet langer dan 1.20 meter.
• Boomstammen en takken mogen een maximale doorsnede van 20 centimeter hebben.
• Bied uw tuinafval voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.
• Waarom apart aanbieden
Als u tuinafval apart aanbiedt, werkt u mee aan een beter milieu. Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Dit kan worden gebruikt als grond voor tuinen en parken.

Kerstmarkt Düsseldorf

Op 25 november organiseert Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin een dagtrip naar de Kerstmarkt in Düsseldorf. Heeft u interesse? Klik dan op onderstaande link.

Kerstmarkt 2017

Narcislaan 4, update 2

Narcislaan 4, update 2

Zoals al eerder is geschreven, is voor de bouw van een woongebouw voor de huisvesting van statushouders een omgevingsvergunning aangevraagd. Het Wijkberaad heeft daarop gereageerd door zienswijzen in te dienen. Voor zover ons bekend is dit ook gedaan door de VVE van Duinrande, het flatgebouw dat het meest zicht heeft op het geplande gebouw. Lees meer

Enquête activiteitencommissie

De nieuwe activiteitencommissie van de wijkvereniging wil graag peilen aan welke activiteiten behoefte is.

Wilt u zo vriendelijk zijn om in korte bewoordingen het volgende aan te geven:

  • Welke ideeën of suggesties heeft u voor het in vullen van de activiteiten?
  • Wilt u helpen bij het organiseren van activiteiten?

Graag uw reactie mailen naar info@walboduin.nl

Bij voobaat onze dank

Opknapbeurt Meer en Bos

Eind oktober bracht wethouder Revis op verzoek van het wijkberaad een bezoek aan Landgoed Meer en Bos. Het wijkberaad maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van het landgoed en is blij met de uiteindelijke toezegging van de wethouder om geld ter beschikking te stellen voor een hersteloperatie.

Wethouder Revis, geflankeerd door leden van bestuur en commissie ROWM

Inmiddels is men begonnen met de eerste werkzaamheden. Om verdere erosie van de zogenaamde ‘kloosterwal’ tegen te gaan is het pad dat op de wal loopt, omzoomd met boomstammetjes en is op een aantal plaatsen op de hellingen klei aangebracht om het zand vast te houden.

In en over de ringsloot liggen veel boomstammetjes en takken

Het pad op de kloosterwal is afgezet met stammetjes

De ringsloot is bij de waterinlaat sterk verzand

Ook de ringsloot is aangepakt. Dat was het meest dringend bij de waterinlaat bij de Muurbloemweg. Daar was in de loop der jaren zoveel zand in het water terechtgekomen, dat het in standhouden van het waterpeil in het Segmeertje en de overige waterlopen in Meer en Bos in gevaar kwam. De sloot is nu over de hele lengte uitgediept en boomstammetjes en andere obstakels zijn verwijderd.

Veel landgoederen staan bekend om hun ‘stinzenflora’. Dat zijn planten zoals daslook, wilde hyacinth en sneeuwklokje, die destijds zijn aangeplant om de bossen te verfraaien. Voor deze grondbloeiers is voldoende licht noodzakelijk. Mede daarom wordt het bos uitgedund. Om schade aan de bodem zoveel mogelijk te beperken, worden de stammen per paard naar de paden vervoerd.

Om de bodem zo min mogelijk te verstoren, worden gerooide bomen met een paard versleept.

Stormen in de afgelopen jaren hebben vooral aan de westkant van het Segmeertje veel bomen doen sneuvelen. Dat wordt o.a. veroorzaakt door de hoge flat bij de Heliotrooplaan, die de wind versterkt. Ter vervanging worden jonge boompjes aangeplant. Ook de gaten die in de mooie beukenlanen en de eikenlaan zijn gevallen, worden op die manier opgevuld.