Opknapbeurt Meer en Bos

Eind oktober bracht wethouder Revis op verzoek van het wijkberaad een bezoek aan Landgoed Meer en Bos. Het wijkberaad maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van het landgoed en is blij met de uiteindelijke toezegging van de wethouder om geld ter beschikking te stellen voor een hersteloperatie.

Wethouder Revis, geflankeerd door leden van bestuur en commissie ROWM

Inmiddels is men begonnen met de eerste werkzaamheden. Om verdere erosie van de zogenaamde ‘kloosterwal’ tegen te gaan is het pad dat op de wal loopt, omzoomd met boomstammetjes en is op een aantal plaatsen op de hellingen klei aangebracht om het zand vast te houden.

In en over de ringsloot liggen veel boomstammetjes en takken

Het pad op de kloosterwal is afgezet met stammetjes

De ringsloot is bij de waterinlaat sterk verzand

Ook de ringsloot is aangepakt. Dat was het meest dringend bij de waterinlaat bij de Muurbloemweg. Daar was in de loop der jaren zoveel zand in het water terechtgekomen, dat het in standhouden van het waterpeil in het Segmeertje en de overige waterlopen in Meer en Bos in gevaar kwam. De sloot is nu over de hele lengte uitgediept en boomstammetjes en andere obstakels zijn verwijderd.

Veel landgoederen staan bekend om hun ‘stinzenflora’. Dat zijn planten zoals daslook, wilde hyacinth en sneeuwklokje, die destijds zijn aangeplant om de bossen te verfraaien. Voor deze grondbloeiers is voldoende licht noodzakelijk. Mede daarom wordt het bos uitgedund. Om schade aan de bodem zoveel mogelijk te beperken, worden de stammen per paard naar de paden vervoerd.

Om de bodem zo min mogelijk te verstoren, worden gerooide bomen met een paard versleept.

Stormen in de afgelopen jaren hebben vooral aan de westkant van het Segmeertje veel bomen doen sneuvelen. Dat wordt o.a. veroorzaakt door de hoge flat bij de Heliotrooplaan, die de wind versterkt. Ter vervanging worden jonge boompjes aangeplant. Ook de gaten die in de mooie beukenlanen en de eikenlaan zijn gevallen, worden op die manier opgevuld.